ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าก่อสร้างของตึกประมาณ 80% (อัพเดทช่วงเดือนมิถุนายน 60)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนกุมพา 60)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนมกราคม 60)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนธันวาคม 59)

 

เริ่มก่อสร้างวางเสาเข็ม อาคาร C (อัพเดทช่วงปลายเดือนตุลา 59)

ความรวมโครงการ (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559)

ความพร้อมของโครงการ ทั้งด้านหน้า และ ภายในห้อง (ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2559 )

 

อยู่ในระหว่างก่อสร้างถนนด้านหน้า (เริ่มต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559 )

 

อยู่ในระหว่างทาสีตึก (เริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน 2558 )

 

อยู่ในระหว่างก่อสร้าง (ตลอดเดือนตุลาคม 2558 )

กำลังอยู่ในช่วงเทปูนพื้นที่ภายในตัวอาคาร (เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือน กันยายน 2558 )

เริ่มวางระบบท่อ สายไฟ ภายในตัวอาคาร A (ก่อสร้างระหว่างเดือน กรกฎาคม 2558 )

เริ่มก่อสร้างห้อง ระหว่างชั้น 3 จนไปถึงชั้น 5 (ก่อสร้างในช่วงเดือน มิถุนายน 2558)

อยู่ในระหว่างการสร้างห้อง ชั้น 1 และ ชั้น 2 (ก่อสร้างระหว่าง เดือน พฤษภาคม - เดือน มิถุนายน 2558)

ตั้งนั่งร้านและปูพื้นชั้น 3 และ ชั้น 4 และเริ่มก่อสร้างชั้น 5 ( ก่อสร้างช่วงเดือน เมษายน 2558 )

 

 

กำลังสร้างและวางพื้นที่ของอาคาร ( ก่อสร้างระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 )

 

 

ปรับพื้นที่และกำลังลงเสาเข็ม ( เริ่มก่อสร้าง เดือน มกราคม 2558 )