ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าก่อสร้างของตึกประมาณ 100% (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ตัวอย่างห้องขนาด 59 ตารางเมตร (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ตัวอย่างห้องขนาด 39 ตารางเมตร (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ตัวอย่างห้องขนาด 37 ตารางเมตร (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ตัวอย่างห้องขนาด 33 ตารางเมตร (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ตัวอย่างห้องขนาด 26 ตารางเมตร (อัพเดทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 64)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนกุมพา 60)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนมกราคม 60)

 

ความคืบหน้าก่อสร้าง (อัพเดทช่วงเดือนธันวาคม 59)

 

เริ่มก่อสร้างวางเสาเข็ม อาคาร C (อัพเดทช่วงปลายเดือนตุลา 59)

ความรวมโครงการ (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559)

ความพร้อมของโครงการ ทั้งด้านหน้า และ ภายในห้อง (ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2559 )

 

อยู่ในระหว่างก่อสร้างถนนด้านหน้า (เริ่มต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559 )

 

อยู่ในระหว่างทาสีตึก (เริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน 2558 )

 

อยู่ในระหว่างก่อสร้าง (ตลอดเดือนตุลาคม 2558 )

กำลังอยู่ในช่วงเทปูนพื้นที่ภายในตัวอาคาร (เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือน กันยายน 2558 )

เริ่มวางระบบท่อ สายไฟ ภายในตัวอาคาร A (ก่อสร้างระหว่างเดือน กรกฎาคม 2558 )

เริ่มก่อสร้างห้อง ระหว่างชั้น 3 จนไปถึงชั้น 5 (ก่อสร้างในช่วงเดือน มิถุนายน 2558)

อยู่ในระหว่างการสร้างห้อง ชั้น 1 และ ชั้น 2 (ก่อสร้างระหว่าง เดือน พฤษภาคม - เดือน มิถุนายน 2558)

ตั้งนั่งร้านและปูพื้นชั้น 3 และ ชั้น 4 และเริ่มก่อสร้างชั้น 5 ( ก่อสร้างช่วงเดือน เมษายน 2558 )

 

 

กำลังสร้างและวางพื้นที่ของอาคาร ( ก่อสร้างระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 )

 

 

ปรับพื้นที่และกำลังลงเสาเข็ม ( เริ่มก่อสร้าง เดือน มกราคม 2558 )