ที่ตั้งโครงการ

โครงการ ริล คอนโด

ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road)
หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

มีสถานที่สำคัญๆ แวดล้อมดังนี้

- มหาวิทยาลัย รังสิต
- สนามกอล์ฟ เมืองเอก
- ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร
- ห้างสรรพสินค้า บิีก-ซี
- ห้างสรรพสินค้า เทสโก้-โลตัส
- ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
- ห้างสรรพสินค้า เมจอร์ รังสิต
- ห้างสรรพสินค้า เซียร์ รังสิต
- โรงพยาบาล ปทุมเวช
- โรงพยาบาล แพทย์รังสิต
- ท่าอากาศยาน ดอนเมือง
- สนามกีฬากองทัยอากาศ ธูปเตมีย์