ภาพโครงการ

งาน Event Rill Condo

 

 

ภาพรวมโครงการ และภาพห้องตัวอย่าง
ทั้งแบบห้อง 1 เตียงนอน (One bedroom) 26 ตร.ม. และ
ห้องคอมบาย (Combine) 52 ตร.ม.